R
O
J
O
U
R
N
A
L

Rojournal

 

Hjælp

Velkommen til Webrow - klubbens nye indskrivningssystem. Her kan du læse lidt om, hvordan du kommer godt igang med at bruge systemet.

Læs mere om:

Daglig brug af systemet Andet

Daglig brug af systemet

Anvendte symboler

I Webrow vil du møde følgende links og symboler:

Registrering af ny tur

Du skriver dig ud fra fanen "Både på vandet", der viser en oversigt over igangværende aktiviteter i klubben. Fra oversigten vælges knappen "Start ny tur", hvorefter siden "Ny tur" vises. På denne side skal der kun vælges nogle få opysninger: Herefter vises "Både på vandet" oversigten, hvor turen nu vises. Oversigten opdaterer sig selv én gang hvert minut - og vises desuden hvis man på andre sider i systemet, ikke har været aktiv i 5 minuter.

Rette eller slette en tur

Du retter en igangværende tur fra fanen "Både på vandet" og du kan rette enhver igangværende tur. Der gælder samme valideringsregler som ved en ny tur. Sålænge en tur ikke er afsluttet, kan den også slettes. Dette gøres fra fanen "Ture". Afsluttede ture kan fortsat rettes fra fanen "Ture" - men de kan ikke længere slettes. Istedet kan turen rettes til status "Annulleret".

Afslutte en tur

Du kan afslutte en tur fra fanen "Både på vandet" ved at vælge knappen "Slut tur" og herefter vælge den ønskede, igangværende tur. Du kan også vælge linket "Slut tur" direkte på listen over både på vandet. Herefter vises turen, og der skal kun indtastes kilometer, idet turstatus allerede vil være sat til "afsluttet".

Rette en afsluttet tur

Du retter en afsluttet tur fra fanen "Ture". En afsluttet tur kan dog ikke længere slettes. Istedet kan turen rettes til status "Annulleret".

Lave en reservation

En reservation laves fra fanen "Både på vandet" - og adskiller sig kun fra almindelig udskrivning ved at turen har status "reservation" - samt at både, der allerede er på vandet, kan reserveres ud i fremtiden.

Se dine egne ture eller statistik

Du kan se dine ture på flere måder. Dels kan du se alle de ture der har været i klubben for en given dato ved at vælge fanen "Ture" samt klikke i kalenderen på den dato, du vil se. Hvis du istedet vil se statistik oplysninger, skal du vælge fanen "Statistik". Herefter kan du vælge at se en liste over dine ture ("Alle ture"), en liste over roede kilometre fordelt over sæsonens måneder ("Månedsstatistik") eller du kan se den samlede medlemsstatistik via menuvalget med samme. Herudover kan du se klubbens bådstatistik.

Andet

Administration - sæsonskifte

De administrative funktioner er placeret i Administration fanen, der kræver et administrator bruger-id for at logge på. Kun bestyrelse og aktivitets- eller materiel ansvarlige har adgang.
Den aktive sæson vælges fra "Stamdata" linket. Herefter kan der vælges mellem de allerede definerede sæsoner. Klik på Administrer sæsoner for at ændre/adminstrere selve sæsonoplysningerne.

Administration - backup af Webrow

Backup kan foretages på flere måder afhængig af det tekniske setup. Hvis Webrow er installeret på en NAS, vil det typisk være via denne NAS' administration at der kan konfigureres backup. Alternativt kan det foretagesvia phpMyAdmin:

Administrer sæsoner Husk at logge af phpMyAdmin bagefter - og luk alle browser vinduer!

Hvis Webrow er installeret på en særskilt Windows eller Linux server, vil der desuden være mulighed for at opsætte et scheduleret job, til at varetage backup. Dette er dog ikke en del af Webrow systemet.

Generelt om Webrow

Webrow er et web-baseret kilometer registreringssystem af roture. Systemet har en brugerrettet del såvel som en bagvedliggende server- og databasedel. Systemet anvendes uden særlige restriktioner - dog kræver visse administrative funktioner, at en administrator er logget på. Systemet understøtter import af medlemsdata fra klubbens medlemssystem.
Visse funktioner kan anvendes fra internet - herunder visning af statistik. Webrow er bl.a.: Til gengæld er der ingen registrering af Medlemsrettigheder, Medlemstyper eller Håndtering af hold!

Systemkrav

Webrow virker under Mac OS X, Windows og Linux. Der kræves en nyere browser - enten Safari, Internet Explorer eller Firefox, og Cookies og JavaScript skal være slået til (enabled).

Serverdelen kræver enten en Linux eller Windows installation med en Apache Webserver (f.eks. Apache 2.0.63), PHP (f.eks. PHP 5.2.5) og MySQL (f.eks. 5.0.51 Community Edition). En NAS-enhed med disse egenskaber kan også anvendes. Endvidere anbefales det at installere phpMyAdmin for webbaseret (lejlighedsvis) administration af databasen.

Datamodel

Den logiske datamodel kan du se her: Vis datamodel i nyt vindue


Page rendered in 0.0168 seconds. (C) 2008 Sporty Software